Foodland kính gửi Quý khách hàng Lịch Nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2024 Giáp Thìn

news-image

Thời gian nghỉ : Từ ngày 08.02.2024 - 14.02.2024 Thời gian làm việc trở lại : ngày 15.02.2024 Trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 

THÔNG BÁO :
Foodland kính gửi Quý khách hàng Lịch Nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2024 Giáp Thìn !!
Thời gian nghỉ : Từ ngày 08.02.2024 - 14.02.2024
Thời gian làm việc trở lại : ngày 15.02.2024
Trân trọng thông báo tới Quý khách hàng 

Chia sẻ
Chat