Sốt Chấm Tê Cay Haidilao 120G
5
35.000đ

Sốt Chấm Tê Cay Haidilao 120G

5
35.000đ
Thông số sản phẩm
njGoQt2VZ2
Haidilao
Trung Quốc
Mô tả sản phẩm

Chat